Upravljačka jedinica RAYSTAT-M2

Uključivanje ovisno o temperaturi i vlazi:
  • senzor za vlagu RAYSTAT-M2-SENZOR
  • senzor za temperaturu RAYSTAT-M2-SENZOR (senzori nisu dio jedinice, isporučuje se posebno)

Izravno uključivanje sve do 3 600 W.
Za zaštitu žljebova i oluka.
Jednostavna instalacija.
Kalibracija vlage.
Mogućnost produžavanja sustava.

Upravljačka jedinica EMDR-10

Uključivanje ovisno o temperaturi i vlazi:
  • senzor za vlagu HARD-45
  • senzor za temperaturu VIA-DU-A10 (senzori su dio jedinice)
Jednostavno upravljanje.
Za zaštitu žljebova i oluka.
Jednostavna instalacija.
Kalibracija vlage.
Mogućnost produžavanja sustava.

VODIČ KROZ SUSTAV, PREGLED UPRAVLJAČKIH UREĐAJA I PRIBORA

Samoregulirajući grijaći kabeli

Broj za narudžbu Naziv proizvoda Opis
559303-000 FROSTOP-BLACK-RANDOM Samoregulirajući grijaći kabel – sustav FroStop za zaštitu cijevi i odvodnih putova od smrzavanja. Snaga: 18 W/m kod + 5 °C, u hladnoj vodi 28 W/m kod 0 °C.
446105-000 ICESTOP-GM2X Samoregulirajući grijaći kabel – sustav IceStop za zaštitu odvodnih putova od smrzavanja. Snaga: 36 W/m kod 0 oC.
958348-000 ICESTOP-GM2X-C Samoregulirajući grijaći kabel – sustav IceStop za zaštitu odvodnih putova od smrzavanja. Snaga: 54 W/m kod 0 oC.
ICESTOP-GM-2XT PACK-HWAT-L-15 Samoregulirajući grijaći kabel s unutrašnjim omotačem od fluorpolimera. Snaga u ledenoj vodi 39 W/m kod 0 °C.

Regulacija

Broj za narudžbu Naziv proizvoda Opis
1244-016962 RAYSTAT-M2 Upravljačka jedinica za zaštitu žljebova i vanjskih površina bez senzora, montaža na DIN šinu.
1244-016963 RAYSTAT-M2-A-SENSOR Senzor temperature za RAYSTAT-M2 (žljebovi).
1244-016965 RAYSTAT-M2-R-SENSOR Senzor vlage za RAYSTAT-M2 (žljebovi).
449554-000 EMDR-10 Upravljačka jedinica za odvodne putove sa toplinskim senzorom i senzorom za temperaturu i vlagu, montaža na DIN šinu.

Garniture za spajanje

Broj za narudžbu Naziv proizvoda Opis
568430-000 CCE-03-CR Priključno-završna garnitura za samoregulirajuće grijaće kabele HWAT, GM, FS-A/B-2X, FroStop, BTV-CR
243676-000 CCE-04-CT Priključno -završna garnitura za samoregulirajuće grijaće kabele BTV2-CT, FS-C-2X
734312-000 CE20-01 Priključno-završna garnitura za FS-C-2X/FroStop s uvodnicom za kabel
054953-000 S-06-EUR Garnitura za spajanje dva grijaća kabela, FroStop/FS-C-2X
1244-003202 TE-01-CR T-priključna garnitura za tri samoregulirajuća grijaća kabela HWAT, GM, FS-A/B-2X, FroStop, BTV-CR, ICESTOP

Pribor

Broj za narudžbu Naziv proizvoda Opis
912791-000 GM-RAKE Zaštitni profil grijaćeg kabela za cijev s padom, držač razmaka za korištenje u širokim žljebovima
035830-000 GM-SEAL Ljepilo na bazi poliuretana, 300 ml
153651-000 ICESTOP-GMK-RC Držač za učvršćivanje grijaćih kabela na krovove i žljebove – 50 kom.
946607-000 JB16-02 Priključna kutija sa stezaljkama otporna na temperaturu. Za kabele FroStop Black/Green, FS-C-2X i ETL.
1244-000965 IEK-20-M Garnitura za pristup toplinskoj izolaciji.