IZOLECTA: IZOLACIJSKA ZA PODNO GRIJANJEEnergetski učinkovito sistemsko rješenje za uštedu na troškovima pri korištenju.


Toplinsko-izolacijska ploča proizvedena od ekstrudiranog polistirena s cementnom masom s obje strane i mrežom od staklenih vlakana štedi 20% troškova pri korištenju i osigurava do tri puta brže zagrijavanje poda.

Dijelovi sustava

Izolacijska ploča Isolecta s obostranim cementnim slojem armirana staklenim vlaknima.
Moguće ju je instalirati s grijaćom mrežom T2QuickNet, grijaćim kabelom T2Blue – 10 W/m ili CeraPro.
Podlošci i vijci za učvršćivanje na drvene podove.
Učvrsni čavli (grebeni) za grube betonske podove ili podove s cementnim premazom.

Samoregulirajući grijaći kabel

Karakteristike pjenaste mase
Materijali Plavi stlačeni pjenasti polistiren sa strukturom zatvorenih ćelija, bez HCFC-a
Dimenzije ploče 1 180 mm x 600 mm x 10 mm (0,71 m2)
Čvrstoća na tlak kod pregiba 10% prema DIN-u 10 N/mm2
Toplinska vodljivost kod 10 °C prema DIN-u 0,035 W/m K
Vrijednost U 2,19 W/m2K
Zapreminska masa prema DIN EN 1602 30 kg/m3
Otpornost na vodenu paru (p) prema DIN EN 12086 100
Dugotrajno upijanje pri uranjanju prema DIN EN 12087 < 1,5 volumenskih %
Protupožarna klasifikacija prema DIN-u 4102 B1

Izolacijska ploča Isolecta

Broj za narudžbu Naziv proizvoda Opis
1244-008402 R-IS-3M2-10 4 ploče Isolecta (1 180 mm x 600 mm x 10 mm) za 2,85 m2, debljina 10 mm”

Pribor

Broj za narudžbu Naziv proizvoda Opis
1244-008404 R-IS-NETBAND-25M Samoljepljiva traka za spajanje ploča Isolecta, 12,5 cm x 25 m
1244-009277 R-IS-FIXING-35 Metalni instalacijski element (čavao) za zahvaćanje ploče Isolecta, 35 kom
1244-008415 R-IS-SPACER-400 /20 Traka za pričvršćivanje Spacer-Isolecta za pričvršćivanje grijaćih kabela, 400 mm/20 kom
1244-008405 R-IS-SPACER-400 /100 Traka za pričvršćivanje Spacer-Isolecta za pričvršćivanje grijaćih kabela, 400 mm/100 kom
139433-000 U-ACC-PP-14-SENZOR-N10K Senzor temperature za R-TE i R-TC/NRG